LaKOSTE ry

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä  
Lappeenrannan korkeakouluopiskelijat sosiaali- ja terveysalalta ry 
Yliopistonkatu 36 
53850 Lappeenranta 
Y-tunnus:  2909292-2

Henkilötietojen käsittelijä 
Essi Korhonen 
lakoste@lab.fi 

Henkilötietojen käsittely  
Kerättyjä henkilötietoja käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon ja tapahtumien järjestämiseen siitä lähtien, kun rekisteröitävä on ne vapaaehtoisesti antanut.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröitävän jokaista luovutusta koskevaa nimenomaista lupaa. 

Rekisteröitävät tiedot 
Etu- ja Sukunimi 
Syntymäaika 
Suoritettava tutkinto 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Arvioitu valmistumisaika 

Tietojen säilyttäminen  
Tiedot poistetaan rekisteristä, kun tarve niiden säilyttämiselle on poistunut tai rekisteröidyn pyynnöstä. 

Rekisterin ylläpitäjä ei saa välittömästi tietoa valmistumisen kautta päättyneistä jäsenyyksistä. Jos haluat nopeuttaa tietojesi poistumista rekisteristä, ilmoita valmistumisestasi tai opintojesi päättymisestä henkilötietojen käsittelijälle. 

Tietojen suojaaminen 
Tietoja suojataan digitoinnin jälkeen Microsoftin palveluiden käyttämillä suojaustekniikoilla. 

Fyysiset liittymislomakkeet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain henkilötietojen käsittelijällä. Fyysiset lomakkeet tuhotaan, kun tiedot on siirretty digitaaliseen muotoon. 

Kerättyihin tietoihin pääsee käsiksi vain henkilötietojen käsittelijäksi nimetty henkilö, joka tarvittaessa luovuttaa niitä vain palvelun tuottamiseen välttämättömille muille henkilöille yhdistyksen sisällä. 

Asiakkaan oikeudet 
Asiakkaalla on oikeus: 
Tarkistaa itseään koskevat rekisteröidyt tiedot 
Vaatia virheellisten tietojen oikaisua
Vaatia tietojensa poistamista 
Kaikkiin muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin

Asiakkaan oikeuksia koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan henkilötietojen käsittelijälle tässä selosteessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

Evästeet  
Verkkosivua ladattaessa selain tarkistaa käyttäjän päätelaitteen resoluution, jonka mukaan verkkosivu skaalautuu päätelaitteelle. 

Evästeiden käytön voi estää kokonaan tai osittain verkkoselaimen asetuksista, mutta tämä voi johtaa sivuston odottamattomaan toimintaan.